Zwalczanie gryzoni Sopot

Przeprowadzamy procedurę zwalczania gryzoni w Sopocie i okolicznych miejscowościach. Wdrażamy wymogi HACCP w funkcjonowanie obiektów, które zajmują się produkcją, sprzedażą lub dystrybucją produktów żywnościowych. Należą do nich przede wszystkim restauracje, stołówki i firmy cateringowe, ale także domy weselne, cukiernie czy kawiarnie.

Celem Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest zapewnienie żywności ochrony przed skażeniem oraz dostarczanie konsumentom produktów żywnościowych wysokiej jakości. Aby to umożliwić, konieczne jest zwalczanie gryzoni i bieżące monitorowanie ich pojawiania się wokół i wewnątrz obiektów, w których świadczone są tego rodzaju usługi.

mysz

 

Zakres naszych działań

W ramach wdrażania wymogów HACCP i wykonywania prac zmierzających do zwalczania szkodników zajmujemy się m.in.:

  • określaniem typu i liczebności populacji myszy, szczurów,
  • kontrolowaniem skuteczności podjętych działań,
  • analizą zmian zachodzących w populacji i czynników, które wywierają na nie wpływ,
  • wskazaniem przyczyn pojawienia się problemów — zwracamy przy tym uwagę m.in. na kwestie gospodarowania odpadami, dostęp gryzoni do wody,
  • uzupełnieniem niezbędnej dokumentacji,
  • usuwaniem owadów,
  • określeniem tego, jak praktyki i decyzje podejmowane przez ludzi wpływają na liczebność populacji.

Instruujemy również w kwestii zabezpieczania budynku przed szkodnikami. Zalecamy stosowanie monitoringu w sposób ciągły i systematyczny, aby na bieżąco reagować na zmiany zachodzące we wskazanym obszarze. Stosujemy przy tym wywiady, inspekcje wizualne i przegląd urządzeń do monitorowania. Są to Dobre Praktyki Higieniczne (GHP), które minimalizują ryzyko wystąpienia złego stanu sanitarnego.

 

Dlaczego gryzonie pojawiają się w restauracjach?

To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli lokali gastronomicznych, którzy zmagają się z tym problemem. Gryzonie są przede wszystkim zwierzętami poszukującymi pożywienia i schronienia. Restauracje oferują im obfitość jedzenia oraz ciepłe i wilgotne miejsca do ukrycia się. Kuchnie, magazyny spożywcze czy piwnice są idealnym miejscem dla gryzoni, które mogą tam znaleźć resztki jedzenia, wodę oraz materiały do budowy gniazd. Ponadto, w ciągu dnia ruch w restauracji jest ograniczony, co daje gryzoniom spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Dodatkowo brak odpowiedniej higieny i utrzymania porządku w restauracji sprzyja pojawieniu się gryzoni. Niewymyte naczynia, nieumyte podłogi czy pozostawione jedzenie na blatach kuchennych to wymarzone warunki dla myszy czy szczurów. Właściciele lokali gastronomicznych powinni dbać o regularne sprzątanie, szczególnie w kuchniach i magazynach, gdzie gromadzi się najwięcej jedzenia. Ważne jest również odpowiednie przechowywanie żywności.