Zwalczanie gryzoni Gdynia

Zajmujemy się zwalczaniem gryzoni w Gdyni i okolicy. Współpracujemy przede wszystkim z właścicielami oraz zarządcami obiektów, które są związane z produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów żywnościowych. Należą do nich m.in. firmy cateringowe, restauracje i stołówki, cukiernie.

Wprowadzamy w ich działalności HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli w kontekście zwalczania szkodników. Procedura ma chronić konsumentów przed skażeniem żywności i gwarantować wysoką jakość zdrowotną dystrybuowanych produktów.

mysz

Wymogi HACCP a zwalczanie szkodników

Aby spełnić wymogi HACCP odnośnie do zwalczania szkodników, konieczne jest wdrożenie oraz systematyczne i stałe korzystanie z systemu monitorowania aktywności szkodników.

Zajmujemy się m.in.:

  • rozpoznawaniem obecności szkodników — w tym także ich gatunku oraz liczebności,
  • usuwaniem myszy i szczurów,
  • zwalczaniem owadów,
  • obsługą urządzeń monitorujących wielkość populacji,
  • analizowaniem zmian dotyczących liczebności szkodników, obszaru ich występowania, czynników wpływających na ich ilość,
  • wskazaniem praktyk, które przyczyniły się do pojawienia się i rozwoju szkodników,
  • oceną skuteczności podejmowanych działań w kontekście zwalczania gryzoni.

Uzupełniamy także dokumenty związane z podejmowanymi pracami, ponieważ świadczone usługi mają rzetelny i legalny charakter. Chronią Cię również przed odpowiedzialnością z zaniedbania w zakresie higieny.

 

Ochrona przed szkodnikami

Doradzamy, jak w przyszłości chronić obiekt przed szkodnikami i montujemy stałą sieć stacji deratyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Te są co miesiąc serwisowane przez naszych pracowników. Co więcej, przeprowadzamy wywiady, inspekcje wizualne i przeglądy urządzeń do monitorowania (Dobre Praktyki Higieniczne), aby zadbać o odpowiedni stan sanitarny budynku.

 

Sieć stacji deratyzacyjnych

W ostatnich latach wiele firm wprowadziło na rynek nowoczesne technologie mające na celu zwalczanie gryzoni. Jednym z takich rozwiązań są stacje deratyzacyjne, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne usuwanie gryzoni z terenów miejskich i przemysłowych. Stacje te wykorzystują różnorodne metody, takie jak pułapki mechaniczne, pułapki klejowe czy środki chemiczne. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie strategii deratyzacji do konkretnych potrzeb klienta i specyfiki danego miejsca.

Stacje deratyzacyjne są również wyposażone w systemy monitorowania, które pozwalają na śledzenie ruchów gryzoni oraz kontrolowanie skuteczności działań deratyzacyjnych. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na pojawienie się nowych ognisk gryzoni oraz minimalizowanie ryzyka ich rozprzestrzeniania się.