Deratyzacja Gdynia

Przeprowadzamy deratyzację w Gdyni i okolicznych miejscowościach. Procedura ma na celu skuteczne usunięcie myszy i szczurów z obiektów, a także zabezpieczenie budynków przed pojawieniem się gryzoni. W tym celu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz montujemy stałą sieć stacji deratyzacyjnych. Są one raz w miesiącu serwisowane przez naszych pracowników, co umożliwia kontrolowanie zagrożenia, reagowanie na nie i wdrażanie skutecznych działań.

Obowiązek prawny deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Współpracujemy m.in. z:

  • zakładami produkującymi, sprzedającymi i przechowującymi produkty żywnościowe,
  • fabrykami,
  • magazynami,
  • sklepami,
  • hotelami i restauracjami,
  • domami jedno oraz wielorodzinnymi.

Uzupełniamy niezbędne dokumenty, które potwierdzają dopełnienie obowiązków wynikających z krajowych i unijnych norm. Zajmujemy się też zwalczaniem gryzoni przy użyciu metod HACCP.

Pamiętaj, że szkodniki to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ zwiększają ryzyko rozwoju chorób zakaźnych. Są też niebezpieczne dla samych budynków. W skrajnych przypadkach mogą uszkadzać elementy konstrukcyjne czy fragmenty instalacji wewnętrznych.

Jak przebiega proces deratyzacji?

Na początku realizacji zlecenia przechodzimy do oceny tego, z jakimi szkodnikami mamy do czynienia i oszacowania ich populacji. Dzięki temu sięgamy po środki, które będą skuteczne. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

Uwzględniamy przeznaczenie danego budynku i sposób jego użytkowania, aby procedura nie wywierała negatywnego wpływu np. na towar znajdujący się w obiekcie. Po wszystkim są przeprowadzane prace porządkowe, których celem jest pozbycie się pozostałości po procesie, aby nie generowały one zanieczyszczenia.

mysz

 

Sposoby deratyzacji przy użyciu środków chemicznych

Środki chemiczne stosowane w deratyzacji można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są rodentycydy – trutki na gryzonie, które działają na zasadzie zatrucia organizmu szkodnika. Stosuje się je w formie granulatów, bloków czy past. Drugą grupą są środki paralizujące układ nerwowy gryzoni, takie jak bromadiolon czy brodifakum. Ich działanie polega na stopniowym osłabianiu organizmu szkodnika aż do jego śmierci. Ostatnią grupą są środki chemiczne o działaniu odstraszającym, które mają na celu zniechęcenie gryzoni do przebywania w danym miejscu.

Stosowanie środków chemicznych w deratyzacji wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy pamiętać, że trutki na gryzonie są toksyczne również dla ludzi oraz innych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby przechowywać je w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych oraz stosować zgodnie z instrukcją producenta.