Zwalczanie gryzoni Gdańsk

Zajmujemy się zwalczaniem gryzoni w Gdańsku i okolicznych miejscowościach. Procedura dotyczy przede wszystkim myszy i szczurów, które najczęściej atakują obiekty zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją produktów żywnościowych. Aby prowadzić działalność w legalny sposób, konieczne jest zastosowanie środków ochrony i monitorowania zagrożenia skażenia żywności przez szkodniki.

mysz

Wdrażanie HACCP

Wprowadzamy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli w obiektach, w których jest prowadzona działalność związana z produkcją, dystrybucją i handlem żywnością. Należą do nich m.in. restauracje, stołówki, firmy cateringowe. Zadaniem systemu jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności.

Prowadzone przez nas działania mają w zintegrowany i skuteczny sposób prowadzić do zwalczania gryzoni, chroniąc przy tym żywność przed skażeniem. Zajmujemy się również zwalczaniem owadów. Procedury, z których korzystamy, są zgodne z aktualnymi wymogami HACCP oraz GMP/GHP.

 

Monitoring aktywności szkodników

Aby monitorować aktywność szkodników, podejmujemy m.in. następujące działania:

  • rozpoznajemy obecność gryzoni,
  • szacujemy wielkość populacji,
  • monitorujemy wielkość populacji,
  • analizujemy przyczynę pojawienia się inwazji,
  • monitorujemy praktyki ludzkie i decyzje, które wywierają wpływ na populację szkodników i skuteczność podejmowanych procedur deratyzacyjnych,
  • określamy wpływ zmian pogodowych na skuteczność podjętych działań.

Korzystamy również z wywiadów, inspekcji wizualnych i przeglądów urządzeń do monitorowania, aby wyeliminować czynniki, które mają wpływ na pogorszenie sytuacji sanitarnej w obiekcie.

 

System HAACP do walki z gryzoniami

System HACCP pozwala nam identyfikować potencjalne zagrożenia związane z naszymi działaniami oraz wprowadzać odpowiednie środki kontroli. Dzięki temu skutecznie minimalizujemy ryzyko związanego z obecnością szkodników oraz rozwojem patogenów.

Wdrożenie systemu HACCP składa się z kilku etapów. Na początek należy przeprowadzić analizę zagrożeń, która ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów oraz określenie działań mających na celu ich eliminację. Następnie opracowujemy plan HACCP, który zawiera informacje na temat kontroli zagrożeń, monitorowania oraz procedur korygujących. Kolejnym etapem jest wdrożenie planu HACCP, które obejmuje szkolenia pracowników, wprowadzenie odpowiednich procedur oraz nadzór nad ich przestrzeganiem. Warto również podkreślić, że system HACCP powinien być regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się warunków oraz potrzeb firmy.