Zwalczanie gryzoni — Gdynia

Zwalczanie gryzoni — Gdynia

Zajmujemy się zwalczaniem gryzoni w Gdyni i okolicy. Współpracujemy przede wszystkim z właścicielami oraz zarządcami obiektów, które są związane z produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów żywnościowych. Należą do nich m.in. firmy cateringowe, restauracje i stołówki, cukiernie.

Wprowadzamy w ich działalności HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli w kontekście zwalczania szkodników. Procedura ma chronić konsumentów przed skażeniem żywności i gwarantować wysoką jakość zdrowotną dystrybuowanych produktów.

Wymogi HACCP a zwalczanie szkodników

Aby spełnić wymogi HACCP odnośnie do zwalczania szkodników, konieczne jest wdrożenie oraz systematyczne i stałe korzystanie z systemu monitorowania aktywności szkodników.

Zajmujemy się m.in.:

  • rozpoznawaniem obecności szkodników — w tym także ich gatunku oraz liczebności,
  • usuwaniem myszy i szczurów,
  • zwalczaniem owadów,
  • obsługą urządzeń monitorujących wielkość populacji,
  • analizowaniem zmian dotyczących liczebności szkodników, obszaru ich występowania, czynników wpływających na ich ilość,
  • wskazaniem praktyk, które przyczyniły się do pojawienia się i rozwoju szkodników,
  • oceną skuteczności podejmowanych działań w kontekście zwalczania gryzoni.

Uzupełniamy także dokumenty związane z podejmowanymi pracami, ponieważ świadczone usługi mają rzetelny i legalny charakter. Chronią Cię również przed odpowiedzialnością z zaniedbania w zakresie higieny.

Ochrona przed szkodnikami

Doradzamy, jak w przyszłości chronić obiekt przed szkodnikami i montujemy stałą sieć stacji deratyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Te są co miesiąc serwisowane przez naszych pracowników. Co więcej, przeprowadzamy wywiady, inspekcje wizualne i przeglądy urządzeń do monitorowania (Dobre Praktyki Higieniczne), aby zadbać o odpowiedni stan sanitarny budynku.