Zwalczanie gryzoni — Gdańsk

Zwalczanie gryzoni — Gdańsk

Zajmujemy się zwalczaniem gryzoni w Gdańsku i okolicznych miejscowościach. Procedura dotyczy przede wszystkim myszy i szczurów, które najczęściej atakują obiekty zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją produktów żywnościowych. Aby prowadzić działalność w legalny sposób, konieczne jest zastosowanie środków ochrony i monitorowania zagrożenia skażenia żywności przez szkodniki.

Wdrażanie HACCP

Wprowadzamy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli w obiektach, w których jest prowadzona działalność związana z produkcją, dystrybucją i handlem żywnością. Należą do nich m.in. restauracje, stołówki, firmy cateringowe. Zadaniem systemu jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności.

Prowadzone przez nas działania mają w zintegrowany i skuteczny sposób prowadzić do zwalczania gryzoni, chroniąc przy tym żywność przed skażeniem. Zajmujemy się również zwalczaniem owadów. Procedury, z których korzystamy, są zgodne z aktualnymi wymogami HACCP oraz GMP/GHP.

Monitoring aktywności szkodników

Aby monitorować aktywność szkodników, podejmujemy m.in. następujące działania:

  • rozpoznajemy obecność gryzoni,
  • szacujemy wielkość populacji,
  • monitorujemy wielkość populacji,
  • analizujemy przyczynę pojawienia się inwazji,
  • monitorujemy praktyki ludzkie i decyzje, które wywierają wpływ na populację szkodników i skuteczność podejmowanych procedur deratyzacyjnych,
  • określamy wpływ zmian pogodowych na skuteczność podjętych działań.

Korzystamy również z wywiadów, inspekcji wizualnych i przeglądów urządzeń do monitorowania, aby wyeliminować czynniki, które mają wpływ na pogorszenie sytuacji sanitarnej w obiekcie.