Deratyzacja — Gdynia

Deratyzacja — Gdynia

Przeprowadzamy deratyzację w Gdyni i okolicznych miejscowościach. Procedura ma na celu skuteczne usunięcie myszy i szczurów z obiektów, a także zabezpieczenie budynków przed pojawieniem się gryzoni. W tym celu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz montujemy stałą sieć stacji deratyzacyjnych. Są one raz w miesiącu serwisowane przez naszych pracowników, co umożliwia kontrolowanie zagrożenia, reagowanie na nie i wdrażanie skutecznych działań.

Obowiązek prawny deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Współpracujemy m.in. z:

  • zakładami produkującymi, sprzedającymi i przechowującymi produkty żywnościowe,
  • fabrykami,
  • magazynami,
  • sklepami,
  • hotelami i restauracjami,
  • domami jedno oraz wielorodzinnymi.

Uzupełniamy niezbędne dokumenty, które potwierdzają dopełnienie obowiązków wynikających z krajowych i unijnych norm. Zajmujemy się też zwalczaniem gryzoni przy użyciu metod HACCP.

Pamiętaj, że szkodniki to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ zwiększają ryzyko rozwoju chorób zakaźnych. Są też niebezpieczne dla samych budynków. W skrajnych przypadkach mogą uszkadzać elementy konstrukcyjne czy fragmenty instalacji wewnętrznych.

Jak przebiega proces deratyzacji?

Na początku realizacji zlecenia przechodzimy do oceny tego, z jakimi szkodnikami mamy do czynienia i oszacowania ich populacji. Dzięki temu sięgamy po środki, które będą skuteczne. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

Uwzględniamy przeznaczenie danego budynku i sposób jego użytkowania, aby procedura nie wywierała negatywnego wpływu np. na towar znajdujący się w obiekcie. Po wszystkim są przeprowadzane prace porządkowe, których celem jest pozbycie się pozostałości po procesie, aby nie generowały one zanieczyszczenia.