Deratyzacja — Gdańsk

Deratyzacja — Gdańsk

Oferujemy deratyzację w Gdańsku. Proces polega na zwalczaniu oraz usuwaniu myszy i szczurów na terenie zakładów zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności, firm produkcyjnych, hoteli, restauracji, magazynów, hurtowni, domów jednorodzinnych.

Warto mieć na uwadze, że proces usuwania szkodników jest obowiązkiem prawnym właścicieli i zarządców nieruchomości. Ma on na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem populacji myszy, szczurów. Dotyczy ono przede wszystkim chorób zakaźnych i skażenia produktów spożywczych.

Jak wygląda deratyzacja?

Proces deratyzacji może być przeprowadzany na kilka sposobów, a wybór konkretnego jest uzależniony m.in. od ilości osobników, które przebywają na danym obszarze, a także specyfiki miejsca, w którym przeprowadza się usuwanie myszy i szczurów.

Działania polegają na:

  • rozpoznaniu rodzaju szkodników w obiekcie — przeprowadzamy zwalczanie gryzoni w sposób ciągły, wdrażając w przedsiębiorstwach metody HACCP,
  • wykonaniu deratyzacji przy użyciu środków chemicznych dostosowanych m.in. do obiektu, w którym przeprowadza się procedurę,
  • posprzątaniu budynku z zanieczyszczeń powstałych na skutek podjętych działań.

Aby zapobiegać i monitorować szkodniki, montujemy wewnątrz i na zewnątrz budynków stałą sieć deratyzacyjną. Ta jest przez nas serwisowana raz w miesiącu, co pozwala nam na bieżąco wdrażać działania dostosowane do rodzaju zagrożenia i ewentualnego natężenia jego rozwoju.

Nasze metody pracy opieramy na wieloletnim doświadczeniu w branży i wnikliwej znajomości przepisów krajowych (wytyczne Inspekcji Sanitarnej) oraz unijnych w zakresie dezynsekcji. Doradzimy Ci, co zrobić, aby pozbyć się uciążliwego problemu i zadbać o higienę w obiekcie.