Usługi DDD

Usługi DDD

Firma DDD SOPOT specjalizuje się w wykonywaniu szeregu usług związanych z zabezpieczeniem wszelkiego rodzaju obiektów przed zagrożeniami ze strony rozmaitych szkodników: gryzoni, insektów a także ze strony drobnoustrojów.
Ochraniamy budynki: biurowce, hotele, restauracje, oczyszczalnie ścieków itp. przed inwazją szkodników stosując procedury obowiązujące w systemach jakościowych HACCP i GHP.

Dezynfekcja

Dezynfekcja – usuwanie drobnoustrojów chorobotwórczych z powierzchni i przedmiotów przy pomocy różnego rodzaju środków:

 • chemicznych – kwasy, zasady, utleniacze,
 • fizycznych – światło UV, para wodna,
 • termiczno-chemicznych – wykorzystanie zjawiska zwiększenia skuteczności środków pod wpływem wyższej temperatury.
Dezynsekcja

Dezynsekcja – usuwanie owadów biegających i latających z pomieszczeń z uwagi na zagrożenie skażenia żywności lub przenoszenia chorób. Wykorzystuje się przy tym:

 • chemiczne środki owadobójcze,
 • metody mechaniczne – detektory owadów, lampy owadobójcze, których zadaniem jest usuwanie i wyłapywanie szkodników.
Deratyzacja

Deratyzacja – usuwanie gryzoni z pomieszczeń z uwagi na zagrożenie chorobami zakaźnymi oraz ryzyko skażenia środków spożywczych. Konieczność tych zabiegów jest określona wymogami prawnymi. Najbardziej skuteczną metodą jest wprowadzenie w obiekcie przeprowadzenie procedury, której stosowanie w ciągły sposób nie dopuszcza do pojawienia się szkodników na terenie obiektów. W ramach procedury wystawia się na stałe sieć stacji deratyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stacje serwisowane są przez naszą Firmę co najmniej raz w miesiącu, co jest zgodne z zaleceniami UE i Inspekcji Sanitarnej.

 

Pluskwa domowa – zwalczanie

Odpluskwianie, czyli zwalczanie pluskwy domowej, której głównym żywicielem jest człowiek. Jakkolwiek same w sobie nie są groźne dla zdrowia, to jednak pozostawiają nieprzyjemne bąble na ciele ofiary. Zwalczamy je:

 • trującymi oparami wytwarzanymi przez niektóre środki chemiczne,
 • środkami chemicznymi bezpośrednio rozpylanymi,
 • suchą parą o wysokiej temperaturze.
Prusaki i karaluchy – zwalczanie

Zwalczenie prusaków i karaluchów jest pożądane z uwagi na zagrożenie przenoszenia chorobotwórczych drobnoustrojów, a także grzybni pleśniowych i bakterii gnilnych. Do osiągnięcia celu wykorzystujemy:

 • zamgławianie ULV,
 • opryski,
 • żel, nieszkodliwy dla ludzi i całkowicie bezwonny środek.
Mrówki – zwalczanie

Mrówki to owady niezwykle uciążliwe, jeśli zagnieżdżą się w domu. Bardzo pracowicie przemierzają w szczególności kuchnie w poszukiwaniu pożywienia i wilgoci. Zwalczamy je przy pomocy:

 • środków chemicznych,
 • żelowania,
 • opylania,
 • przynęt zanoszonych do gniazda, które uniemożliwiają rozwój larw.
Pchły – zwalczanie

Pchły są zwalczane z uwagi na zagrożenie, jakie mogą nieść dla ludzi i dla zwierząt. Z jednej strony roznoszą drobnoustrojowe wywołujące groźne choroby, np. dżumę, z drugiej mogą wywołać anemię u zaatakowanego czworonoga. Do ich zwalczania wykorzystujemy skuteczne w 100% środki chemiczne.

Gniazda os i szerszeni – usuwanie

Osy i szerszenie stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi, którzy uczuleni są na jad tych owadów, gdyż może to doprowadzić nawet do śmierci. W pozostałych przypadkach powodują powstanie bolesnych bąbli w miejscach ugryzień. Gniazda szerszeni lub os usuwamy w sposób, który nie stanowi zagrożenia ani dla ludzi, ani dla konstrukcji budynku.

Odkomarzanie

Komary oraz inne owady latające, takie jak muchy, są niezwykle uprzykrzające w letnie wieczory. Istnieje szereg metod ograniczających znacznie ich liczbę, które dla zwiększenia efektu często łączymy:

 • oprysk grubokroplisty,
 • zamgławianie ULV,
 • zamgławianie termiczne.
Kleszcze – zwalczanie

Kleszcze to pajęczaki, które, wbrew ogólnie panującej opinii, spotkać można wszędzie, gdzie jest niska roślinność. Podejmuje się szereg działań w celu zmniejszenia ich populacji ze względu na przenoszone przez nich choroby. Poniższe metody często wykonuje się łącznie:

 • oprysk grubokroplisty,
 • zamgławianie ULV,
 • zamgławianie termiczne.
Ozonowanie

Ozonowanie jest jedną ze skuteczniejszych, a odpowiednio przeprowadzany również i bezpieczniejszych, metod usuwania drobnoustrojów chorobotwórczych oraz innych mikroorganizmów czy zarodników pleśni. Poza tym eliminuje również przykre zapachy z otoczenia.